คุณอยู่ที่: หน้าหลัก
                                                

สถาบันมิสเฟม บิ้วตี้ แอนด์เพอร์โซแนลลิตี้ บริหารงานโดย คุณจุไรวรรณ สุดพงษ์ ซึ่งเป็นคนแรกที่นำคนไทยไปอบรมคิ้วลายเส้น 3 มิติ ถึงประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศต้นกำเนิด ที่สถาบันฉิ่นซ่า (GINZZA) จบมาหลายคน ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง เราจึงเปิดสถาบันอบรมวิชาชีพในเมืองไทย มีผู้ผ่านการอบรมแล้วกว่า 200 ท่าน โดยใช้หลักสูตรอบรมคิ้วลายเส้น 3 มิติ เสริมโหงวเฮ้ง และอาจารย์ที่จบจากสถาบันฉิ่นซ่า ประเทศจีน เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตามมาตราฐานของประเทศต้นแบบ โดยอบรมแบบตัวต่อตัว อาจารย์ 1 ท่านต่อผู้อบรม 1 คน ใกล้ชิดใช้เวลาน้อยทำได้จริง
เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้
คุณมุ่งมั่น เราตั้งใจ ให้คุณสร้างอาชีพสู่ความสำเร็จ
Miss Fame Shop
36/2 Ramkhamhaeng 43/1 Wangthonglang, Bangkok Thailand 10310
Copyright  Miss Fame Shop All rights reserved. | Powered by YadaAday.com